Zoek jij:

✒︎

Een frisse blik op jouw verhaal?

✒︎

Een tekst waarmee je meer bereikt?

✒︎

Samen werken naar jouw doel?

Wil je weten hoe effectief jouw tekst kan zijn? En hoeveel hoofdbrekens het jou scheelt als ik je daarbij help?

 Neem dan contact met me op!

  06 - 3448 5550  |  ✉︎  info@teksttic.nl

Direct naar:

✒︎

✒︎

✒︎

✒︎

✒︎

✒︎

✒︎

✒︎

Delen? Graag!

Privacyverklaring

d.d. 22.05.2018

Oftewel: hoe ga ik om met jouw gegevens?

In het kader van de wet AVG (om het gemakkelijk te maken in Europa: GDPR) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

Bezoek je mijn site of neem je contact met mij op, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Dat zijn er misschien niet heel veel, maar ik bewaar ze wel. In deze verklaring kun je lezen waarom dat gebeurt, wat er gebeurt en hoe je de gegevens kunt aanpassen of laten verwijderen.

De AVG is nog in ontwikkeling, TekstTic is in ontwikkeling en ik ben nog aan het ontdekken wat er nu wel en niet van toepassing is. Deze pagina is dus onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Zodra nieuwe inzichten dat nodig maken, zal ik deze pagina aanpassen. De datum van de laatste revisie staat bovenaan deze pagina. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen nimmer grond zijn voor enige juridische actie.

Privacyverklaring

Identiteit

TekstTic is een eenmanszaak die wordt gedreven door één vrouw: Ciska Koole. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66105633.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn mij net zo dierbaar als personen. Ik ga dan ook zorgvuldig met de mij in bewaring gegeven informatie om. Ik verwerk gegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn omdat je mij persoonlijk spreekt, belt of e-mailt en natuurlijk als je me inhuurt.

Om welke gegevens gaat het dan?

Om mijn vak uit te kunnen oefenen sla ik de volgende gegevens op: bedrijfsnaam | voor- en achternaam | adres, postcode, woonplaats | mobiel en vast telefoonnummer | e-mailadres(sen) | websites | social media-accounts en -pagina’s | data laatste contact | e-mailwisseling | KvK nummer.
Mochten we tot een samenwerking komen, dan sla ik natuurlijk ook bankgegevens op. Ook ik moet eten, dus factureren.

Als je mijn website bezoekt dan wordt er ook niet-persoonlijke informatie verzameld, zoals: je browser | je besturingssysteem | je serviceprovider.

Waarom verwerk ik gegevens?

Ik gebruik persoonsgegevens om ruwweg drie redenen. De AVG noemt dat grondslagen:

  • Omdat ik contact met je wil kunnen onderhouden: telefonisch, via e-mail of per post.
  • Omdat ik je opdrachten uitvoer en daar ook wel eens wat van wil laten zien, meestal online of via social media. Dat laatste doe ik trouwens alleen wanneer een geschreven tekst ook daadwerkelijk – digitaal of op papier – is gepubliceerd.
  • Omdat ik het gedrag van mijn websitebezoekers wil kunnen analyseren.

En wat doe ik niet met je gegevens?

Ik verkoop je gegevens niet door aan anderen en ik gebruik ook geen geautomatiseerd systeem om bezoekersprofielen samen te stellen of besluiten te nemen. Net als schrijfwerk is dat bij mij puur hand- en hoofdwerk.

Uit principe sla ik geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet voor. Tenzij je me vraagt om een persoonlijk verhaal te schrijven, waarin je gevoelige informatie wilt delen. Dat leggen we vast in de opdrachtovereenkomst, waarmee je akkoord gaat met het maken van notities om het verhaal te kunnen opstellen. Een verhaal wordt gepubliceerd op de wijze die jij wilt. Je hebt dus te allen tijde invloed op de wijze waarop je verhaal naar buiten komt.

Vertrouwelijkheid

In principe ben ik de enige die toegang heeft tot jouw gegevens. Er zijn echter derde partijen die wel toegang hebben tot een deel van je gegevens. Dan gaat het om:

  • Mijn boekhouder: Nagel Finance
    Je moet doen waar je goed in bent. Ik ben goed met tekst, Nagel Finance is goed met cijfers. Daarom verzorgen zij na de facturatie mijn financiële administratie en zij hebben dus inzage in facturatiegegevens.
  • Google Analytics
    Om bij te houden hoe bezoekers mijn site gebruiken.
  • Als ik de opdracht niet kan uitvoeren omdat ik verhinderd ben, dan overleg ik hoe we dat gaan oplossen. Als ik een collega-schrijver voor je inschakel, dan geef ik hem of haar uiteraard de benodigde gegevens om de opdracht uit te kunnen voeren. Dat gaat altijd in overleg.

Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, of ik ben daar nog mee bezig.

En wat dan met cookies en Google Analytics?

schrijver al een helder stuk geschreven. Ik gebruik alleen cookies met een technische functionaliteit, zodat mijn site naar behoren werkt en bijvoorbeeld jouw instellingen worden onthouden. Met cookies kan ik het bezoek- en klikgedrag op mijn website onderzoeken. Google bewaart de verkregen informatie op servers in de Verenigde Staten en verwerkt ze in rapporten over het functioneren van de website. Hier vind je meer informatie over het privacybeleid van Google.

Hoe beveilig ik je gegevens?

Je gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie, in mijn e-mailprogramma, en in mijn agenda. De beveiliging van mijn gegevens is basaal doch effectief. De genoemde programma’s zijn beschermd met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn laptop, tablet en telefoon synchroniseren met deze gegevens. Mijn laptop en tablet zijn beveiligd met een toegangscode, mijn telefoon aanvullend met een hippe vingerafdruk.
Deze website wordt binnenkort voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat, wat je kunt herkennen aan het ‘slotje’ voor de url.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik ze verzameld heb. Ben je klant (geweest) of hebben we zakelijk contact gehad? Dan bewaar ik je gegevens tot 10 jaar na het laatste contactmoment. Als ondernemer ben ik sowieso verplicht mijn administratie, inclusief facturen en adresgegevens, minimaal zeven jaar te bewaren.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kan ik je laten zien welke gegevens ik van je bewaar. Corrigeren of (laten) verwijderen is altijd mogelijk, voor zover ze onder de wet AVG vallen. Stuur een gemotiveerd verzoek per mail naar info@teksttic.nl. Ik reageer binnen vier weken op je verzoek. Dat lijkt lang en je hoort waarschijnlijk ook wel eerder van me, maar ik ben ook wel eens op vakantie of onbereikbaar.

Klachten

Mocht je problemen hebben met de gegevens die ik van je heb opgeslagen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik, noch TekstTic, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die je ondervindt door het gebruik van gegevens dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Bedankt!

Het is een heel verhaal geworden. De Autoriteit Persoonsgegevens verwacht dat je transparant doch volledig over dit onderwerp bent. Dat is zelfs voor een tekstschrijver met deze materie nog een hele kluif.

Bedankt dus, dat je de moeite hebt genomen om dit hele verhaal te lezen. Nu wil ik je daar wel een – mooi leenwoord – incentive voor aanbieden, maar dan moet ik een verwerkingsregister gaan bijhouden. Je bent altijd welkom voor een bak koffie of thee met een echt cookie, daarvoor kun je me bellen of mailen en verwerk ik je gegevens zoals ik beloofd heb.

Heb je vragen of tips? Dan hoor ik ze graag! Je vindt mijn contactgegevens hier.